Världen & Sverige

Från världens horisont till svensk mark

Mina Tankar om Ekonomiskt Stöd till Ukraina 

Mina Tankar om Ekonomiskt Stöd till Ukraina 

I tisdags fick Ukraina löfte om hundratals miljoner euro från europeiska banker för att stärka sin ekonomi och börja återuppbygga landets infrastruktur. Dessa avtal undertecknades i Berlin och innebär ett stort stöd för ett land som fortfarande är mitt i krigets kaos.

EU kommer att bidra med 517 miljoner euro genom program som drivs av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Av dessa pengar kommer 143 miljoner euro att gå direkt till nya projekt i ukrainska städer, medan resten ska användas till att förbättra infrastruktur och energisektorn. Det är imponerande belopp som sätts in för att försöka stabilisera situationen.

Enligt de nya avtalen kommer EU också att erbjuda ekonomiska garantier för EBRDprogram i Ukraina. Det rör sig om 140 miljoner euro för finansiell inkludering och 37 miljoner euro för att stödja små och medelstora företag. Dessutom tillkommer 150 miljoner euro i finansiella garantier och 7,5 miljoner euro i tekniskt bistånd för energiprogrammet Hi-Bar. Resterande pengar kommer att användas för att stärka kommunal, infrastrukturell och industriell motståndskraft.

Men här kommer min undran – om det finns så mycket pengar tillgängliga för dessa ändamål, borde vi då inte också kunna se till att det finns resurser för sjukvård och andra sociala åtaganden? Det verkar som att vi ofta ser stora summor gå till stora projekt medan viktiga behov här hemma får vänta.

Flera ukrainska städer har redan slutit egna avtal med EBRD, och under konferensen tecknades ett förfinansieringsavtal med städerna Kharkiv, Kryvyj Rih och Kiev för totalt 87 miljoner euro. “Alla lån som ukrainska städer får är tänkta att säkerställa oavbruten tillgång till viktiga infrastrukturtjänster och mildra effekterna av krig, inklusive de senaste attackerna mot värme- och energiinfrastrukturen”, kommenterar banken.

Ukraina fick även ett lån på 100 miljoner euro från Europarådets utvecklingsbank för att kompensera för förstörda bostäder. Enligt landets infrastrukturministerium kommer omkring 2.000 familjer att få nya hem tack vare dessa medel. Det är förstås en positiv nyhet mitt i allt elände.

EBRD har sedan kriget började kraftigt ökat sitt stöd till Kiev, med över 4 miljarder euro sedan februari 2022. Men återuppbyggnadskostnaderna uppskattas ändå till cirka 486 miljarder dollar över tio år – nästan tre gånger Ukrainas årliga ekonomiska produktion. Det känns nästan overkligt att tänka på.

Att tala om en stor återuppbyggnad känns också konstigt när vi inte ens vet om Ukraina kommer att finnas kvar som stat om några år. Det är en tragisk och osäker situation, och det är svårt att föreställa sig hur dessa investeringar verkligen ska bära frukt på lång sikt.

Samtidigt tycker jag verkligen att pengar som går direkt till folket och deras välfärd i Ukraina är bra och nödvändiga. Men att förlänga ett redan förlorat krig är något jag finner avskyvärt. Det är smärtsamt att se resurser användas för att hålla kriget vid liv när de istället skulle kunna förbättra livskvaliteten och tryggheten för människor som redan har lidit så mycket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *