Världen & Sverige

Från världens horisont till svensk mark

Den Dolda Agendan: Hur Vinklad Är Vår Nyhetsrapportering?

Den Dolda Agendan:

Hur Vinklad Är Vår Nyhetsrapportering?

När man tittar på svensk nyhetsrapportering, finns det en del kritik som inte kan ignoreras. Ta Israel-Palestina-konflikten som ett exempel. Det är nästan som en trasig skiva – om och om igen hör vi samma toner. En artikel på Journalisten.se lyfter fram hur svensk media ofta misslyckas med att ge en balanserad bild av konflikten. Israels agerande får ofta passera utan större granskning, medan Palestinas varje rörelse sätts under mikroskopet. Detta skapar en skev representation av konflikten och dess komplexitet​ (Journalisten)​.

Men detta är bara toppen av isberget. Jag har under åren sett hur media i väst alltmer blivit vinklat, nästan som om någon styr dem. Det är frustrerande att se hur fakta ofta undanhålls eller förvrängs. Som någon som läser media från alla världens hörn och engagerar mig i analyser från alternativa sfärer, får jag en mycket bredare bild av vad som verkligen händer. Det är som att öppna ett fönster och släppa in frisk luft – plötsligt ser man saker från ett annat perspektiv.

När vi pratar om invandringsfrågor, blir det ännu tydligare. En studie publicerad av DiVA visar att svensk nyhetsrapportering om invandring mellan 2010 och 2015 ofta var negativt vinklad. Fokus låg på de negativa aspekterna av flyktinginvandring, vilket påverkar hur allmänheten uppfattar situationen. Detta skapar en obalanserad bild av invandringsfrågor och bidrar till fördomar och missförstånd​ (Journalisten)​

Och låt oss inte glömma nyhetsrapporteringen om Ryssland-Ukraina-kriget. Här finns det svenska kritiker som menar att rapporteringen är överdrivet ensidig. Ryssland demoniseras utan att deras synpunkter får något utrymme. Konflikten presenteras ofta i svartvita termer, utan de nyanser som behövs för en djupare förståelse​ (Wikipedia, den fria encyklopedin)​​ (Business Sweden)​. Internationella observatörer har också påpekat detta och menar att svenska medier, precis som många andra västerländska, tenderar att stödja den officiella västerländska hållningen mot Ryssland. Rysslands agerande framställs som oprovocerat och illegitimt, utan att ge full kontext till de långvariga spänningarna i regionen​ (Wikipedia, den fria encyklopedin)​​ (Wikipedia, den fria encyklopedin)​.

Från rysk sida hörs ofta att västerländska medier inte rapporterar om de säkerhetshot som Ryssland upplever från NATO

expansion och andra geopolitiska förändringar. Ryssland hävdar att deras militära insatser syftar till att skydda ryska medborgare och modersmålstalare i Ukraina, men detta perspektiv verkar sällan få genomslag i västerländsk media​ (Wikipedia, den fria encyklopedin)​​ (Wikipedia, den fria encyklopedin)​.

Så, oavsett om vi pratar om Israel-Palestina, könsfrågor, invandring eller Ryssland-Ukraina, är det tydligt att svensk nyhetsrapportering har en del att jobba på för att uppnå en mer balanserad och nyanserad bild av världens komplexa frågor. Det är dags att vi börjar titta bortom de vinklade rubrikerna och söker en bredare förståelse. För den som verkligen vill förstå vad som händer i världen, är det nödvändigt att läsa brett och kritiskt, och att våga ifrågasätta den ensidiga bild som ofta presenteras i mainstream-media.

Alla bilder är från pixabay.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *