Atlantic Council

Bild pixabay.com

Under det senaste decenniet har Sveriges politiska dialog blivit alltmer polariserad. Medielandskapet domineras av ett fåtal stora ägare, och publikationerna är i första hand borgerliga till sin natur. Dissidentrösterna är mestadels mindre uppstickare. Inom utrikes- och försvarspolitiken finns en tydlig dominans för ett synsätt där USA och Nato framställs positivt och Ryssland och Kina framställs negativt. Denna idé eller världsbild är så skev att den helt dominerar ett antal statliga organ och statligt finansierade organisationer.

Läs hela artikeln nedan.

Källa:https://www.synapze.se/

>>>ARTIKELN<<<

av admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

19 + nitton =