E-böcker

Här kan du ladda ner helt gratis E-böcker i pdf format. (Mer kommer, bara början detta)

OBS! De flesta böckerna är på engelska.

Vill du stödja Word And Press och spridningen av nyheter får du gärna göra det genom en Swishdonation till 0706540111 eller PayPal: inkorg65@gmail.com Tack!

PayPal= inkorg65@gmail.com

Swish= 0706540111

Med tanke på historien om arbetarrörelser och socialistiska rörelser i Europa fokuserar Frontier Socialism på okonventionella former av antikapitalistiskt tänkande, särskilt genom att undersöka flera militant-intellektuella vars arv är av särskilt intresse för dem som siktar på en radikal kritik av kapitalismen. 
LADDA NER GRATIS HÄR
Den här boken syftar till att ge en analys av EU:s krisdecennium – från eurokrisen till de populistiska högerpartiernas återkomst och Brexit. 
EU har mött en rad kriser sedan 2008 när den grekiska statsskuldskrisen först bröt ut och förde fram eurokrisen. 
Detta följdes snart av uppkomsten av anti-EU-populistiska högerpartier, som kulminerade i deras oöverträffade seger i valet till Europaparlamentet 2014.

LADDA NER GRATIS HÄR

Den här boken utforskar förbindelserna mellan Turkiet och EU i samband med naturgas. 
Med hjälp av engelska skolans teori och narrativ policyanalys undersöker författaren EU:s berättelser om Turkiets roll i europeisk energisäkerhet inom naturgasområdet, såväl som berättelser om turkiska aktörer om naturgasledningar och liberaliseringen av naturgasmarknaden. 
LADDA NER GRATIS HÄR
Detta är en översikt i pusslet över samarbetet mellan EU och NATO och varför det inte fungerar. Enastående analyser.

LADDA NER DEN HÄR

Medieanalytikern Mark Dice tittar närmare på fenomenet falska nyheter och konsekvenserna av att megaföretag som Facebook, Google och Twitter blir de ultimata grindvakterna och distributörerna av nyheter och information. Du kommer att se de kraftfulla och bedrägliga metoderna för manipulation som påverkar oss alla.

LADDA NER DEN HÄR

Den 17 februari 2008 förklarade Kosovo sin självständighet och blev den sjunde staten som uppstod ur det forna Jugoslaviens upplösning. 
Kosovo, som är ett litet land med bara två miljoner människor, varav 90 % är etniska albaner, är geografiskt, historiskt och politiskt centralt för västra Balkans framtid och i sin tur dess potentiella framtid inom Europeiska unionen.

LÄS ELLER LADDA NER HÄR

NATO och Sverige: Den sanna kalla krigets historia om de mystiska ubåtarna i svenska vatten.

LÄS/LADDA NER HÄR

The Sleepwalkers: How Europe Went to War 1914 är historikern Christopher Clarks fängslande berättelse om den explosiva början av första världskriget.
Med hjälp av nya stipendier ger Clark en ny titt på första världskriget, med fokus inte på striderna och grymheterna i själva kriget, utan på de komplexa händelser och relationer som ledde en grupp välmenande ledare in i brutala konflikter.

LÄS/LADDA NER HÄR
Donald Trumps presidentskap har utlöst en växande debatt på båda sidor av Atlanten om framtiden för North Atlantic Treaty Organisation (NATO) och USA:s politik angående alliansen. 
I NATO: The Dangerous Dinosaur beskriver Ted Galen Carpenter hur NATO i sin nuvarande form har överlevt sitt syfte, och bördfördelning är bara en del av problemet. 
Att fortsätta att expandera Nato österut, intrång i Ryssland, kommer bara att äventyra alliansen.

LÄS/LADDA NER HÄR